Πολύβιος Πισιριτζής

Πολύβιος Πισιριτζής

Commercial Director - Digital Commerce & CX BU, SoftOne

O Πολύβιος Πισιριτζής είναι Commercial Director στο τμήμα του Digital Commerce & CX Business Unit στην εταιρεία SoftOne Technologies S.A. Έχει εργαστεί ως Software Services Director στη Unisoft S.A. διαχειρίζοντας τμήματα Customer Support και E-Commerce Development, και ως Software Services Director στην Altec Software S.A.

Έχει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, αναλαμβάνοντας έργα μεγάλης κλίμακας σε πελάτες σε διάφορες χώρες, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Διαθέτει ισχυρά τεχνικά και επιχειρηματικά προσόντα στον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση έργων και προϊόντων, καθώς και την ικανότητα να αναπτύσσει αποδοτικές λύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Είναι κάτοχος BSc in  Computer Science από το Hatfield Polytechnic και BEC/TEC National Diploma in Computer Studies από το Southgate College, U.K.