Χρήστος Γιαντσίδης

Χρήστος Γιαντσίδης

Director of Residential and Business Products, ΔΕΗ A.E.

O Χρήστος Γιαντσίδης είναι Διευθυντής Οικιακών και Εταιρικών Προϊόντων στην ΔΕΗ. Είναι υπεύθυνος για τον στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εξέλιξη των Προϊόντων και των Ψηφιακών Εργαλείων της ΔΕΗ. Είναι στέλεχος με περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρίας στα αντικείμενα του Product Marketing, New Business Development, Customer Experience, Project Management και Consulting.

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ΗΠΑ ως Σύμβουλος Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής στην Clear Connection Inc. και στην Ciber Inc. Στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα Service Manager στην World Bank Group. Στην Vodafone Ελλάδος ανέλαβε διάφορες θέσεις Προϊόντικής Ανάπτυξης και Εμπειρίας Πελάτη. Έπειτα, στην Elpedison ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων εμπορικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων.

Είναι κάτοχος MBA από το Johns Hopkins University και BS στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Maryland. Διαθέτει επίσης ανώτερες πιστοποιήσεις όπως Certified Associate in Project Management (CAPM) από το George Washington University, Strategic Negotiations από το ALBA, καθώς και άλλες.